ในช่วงเวลาที่กฎหมาย และข้อบังคับใหม่ไม่ชัดเจน มีการขัดแย้งกันระหว่าง สำนักงานควบคุมยา กัญชา เสพติดกับ พรรคภูมิใจไทย นี่คือกลุ่มการเมืองที่พยายามผลักดันนโยบายกัญชาตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งปี 2019 นายศุภชัย เลขาธิการพรรคกองกำลังป้องกันราชอาณาจักร กล่าวเมื่อวันที่ 10 มกราคม ว่าเขาได้เรียกร้องให้ตำรวจเลื่อนการจับกุมออกไป ที่รัฐมนตรีออกเงื่อนไขการตรวจสอบต่าง ๆ เทียบกับการฟ้องคดีละเมิดหน้าที่

ปลูก กัญชา ได้ 6 ต้น ต่อบ้าน

ส่วนนโยบาย POT ที่บอกไว้แต่ต้นว่าปลูกได้ 6 ต้น คุณศุภชัยบอกว่าปลูกได้ระหว่างรอระเบียบที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ โดยไม่มีจำนวนต้นไม้หรือกฎหมายที่จะออกมาจำกัด . ประชาชนทั่วไปไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตเลย

แต่หลังจากนั้น ปิยะสิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โฆษก ป.ป.ช. กล่าวเมื่อวันที่ 11 มกราคมว่าสามารถอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ แต่ต้องมีเงื่อนไขการปลูก

ข้อกำหนดเบื้องต้นคือว่าเป็นผู้มีอำนาจ การแพทย์ สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบในการศึกษาวิจัยหรือวิชาชีพการเกษตรที่จดทะเบียนเป็นกิจการร่วมค้า กิจการเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร และขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐจากกรมอนามัยจังหวัดหรืออย. และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามกรอบที่อนุญาตเท่านั้น

นั่นหมายถึงการปลูกกัญชาที่บ้าน หากกระบวนการไม่ขออนุญาตก็ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกจับกุม (ณ วันที่ 01/18/2022)

วาทกรรม “ปลูกบ้านละ 6 ต้น” ซึ่งต้องมีใบอนุญาต

กฎหมายการเพาะปลูกกัญชาถูกละทิ้งตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดที่ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แบบฟอร์มการสั่งจ่ายยาเพื่อจัดทำรายงานบัญชีลูกหนี้ด้านการผลิต นำเข้า ส่งออก การจำหน่าย และการครอบครองกัญชาและกัญชง พ.ศ. 2564

ใบอนุญาตนี้เปิดให้ทั้งการผลิต (การปลูก การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การสกัด การแปรรูป การทำใบสั่งยา) การนำเข้า การส่งออก การขาย และการรับรองคุณภาพ

แต่ละบ้านจะปลูกกัญชาได้ 6 ต้น ต้องทำสัญญาร่วมทุนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือหน่วยงานราชการ

ตามคำขอปลูก กองควบคุมยากัญชาของ FDA ยังระบุด้วยว่าต้องส่งตัวอย่างการปลูกและแผนการใช้กัญชา การยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อใบรับรองการเพาะปลูกกัญชาที่ไม่มีประวัติอาชญากรรม (กรณีหน่วยงานของรัฐ) จะต้องมีการตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล โดยกรมประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พวกเขายังต้องบันทึกข้อมูลการรับและการชำระเงินของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นจากการจำแนกประเภทเป็นยาเสพติดประเภท 5

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12/17/2564 ได้ออกใบอนุญาตทั้งหมด 2,782 ใบทุกประเภท ออกใบอนุญาต 342 ฉบับ ครอบคลุมพื้นที่ 87,716 ตร.ม. มีต้นไม้ 197,811 ต้น โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีใบอนุญาตสูงสุด 32 รายการ พื้นที่ปลูกรวม 13,447 ตร.ม. 39,355 ต้น