นอกจากบ้านแล้ว ยังมีสวนในบ้านของคุณ เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ หรือสร้างกิจกรรมยามว่าง เช่น การปลูกต้นไม้ การจัดสวน การรดน้ำต้นไม้ ให้สวนของคุณ ร่มรื่น และสดชื่น แต่ถ้าอยากให้ความงามอยู่ในสวนของคุณไปนานๆ วันนี้เรามีเคล็ดลับ ดูแลสวน มาฝากกัน

8 เคล็ดลับ ดูแลสวน ให้สวยงาม น่าพักผ่อน กิจกรรม วันว่างๆ

1. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม

          อุปกรณ์และเครื่องมือแต่ละประเภทมีการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนทำสวนควรเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือตามวัตถุประสงค์และการใช้งาน นี้ทำหน้าที่ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ การจัดซื้ออุปกรณ์ไม่ควรถือว่าถูกด้วยตัวมันเอง เพราะของราคาถูกอาจใช้ได้ผลดีในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น แต่ก็คุ้มค่าที่จะพิจารณาเครื่องมือที่ราคาจับต้องได้สำหรับคุณภาพ

2. เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เดียวกัน

          เครื่องมือทำสวนทั้งหมดควรเก็บไว้ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บโดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังรวบรวมเครื่องมือทำสวนไว้ในที่เดียว ยังช่วยให้สมาชิกในบ้านปลอดภัย เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างมีความคม หากเลอะเทอะหรือวางผิดที่ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

3. หมั่นพรวนดินอย่างสม่ำเสมอ

          ดินเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับพืชและช่วยให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง หากดินยังคงแห้งและแข็งตัว รากของต้นไม้จะทำให้พวกมันหาอาหารได้ยาก ดังนั้นการพรวนดินเป็นประจำจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชสวนของคุณ เพื่อให้รากสามารถเจาะไช้เพื่อหาอาหารได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องเพิ่มความชื้น และยังทำให้ดินคายความร้อนเร็วขึ้น

4. น้ำในตอนเช้า

          เวลาที่ดีที่สุดในการรดน้ำต้นไม้คือตอนเช้า เนื่องจากการรดน้ำในตอนเช้าช่วยลดการระเหยของน้ำ แต่ถ้าคุณไม่สะดวกใจ คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้การรดน้ำในตอนเย็นแทนได้ ช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดคือช่วงกลางวันหรือช่วงที่แสงแดดส่องถึง เพราะอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงกะทันหันทำให้ต้นไม้ตายได้ งดการรดน้ำต้นไม้ในตอนกลางคืนด้วย เพราะช่วงนี้จะทำให้เกิดความชื้นและโรคต่างๆ ตามมาได้ง่าย ๆ

5. การกำจัดวัชพืช

          หากคุณต้องการให้ต้นไม้ของคุณอุดมสมบูรณ์ด้วยลำต้นที่อวบน้ำและใบสีเขียวสด อย่าปล่อยให้วัชพืชเข้ามารบกวนสวนของคุณ เพราะวัชพืชเหล่านี้ขัดขวางการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยการหาอาหารและอาจทำให้พืชของคุณป่วยได้ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบและกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอและสม่ำเสมอ

6. ปกป้องสวนจากสัตว์เลี้ยง

          ครอบครัวไหนที่มีสัตว์เลี้ยงจะต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะหากสัตว์เลี้ยงไปกัด กิน ทำให้ต้นไม้เสียหาย ในทางกลับกัน พืชเองอาจทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณเกิดอาการแพ้ มีผื่นขึ้น หรือกลายเป็นพิษได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝ่าย ควรปิดกั้นทางเข้าและบริเวณสวนควรอยู่ห่างจากสัตว์เลี้ยง

7. เลือกปุ๋ยที่เหมาะสม

          ปุ๋ยแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและความเข้มข้นของสารเคมีต่างกัน อีกทั้งปรับให้เข้ากับชนิดของพืช เช่น ปุ๋ยคอด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี และมีหลากหลายสูตร หากใช้ผิดประเภทจะไม่ได้ผลตามที่คาดไว้ ยังทำให้เกิดการสะสมของสารเคมีในต้นไม้ และในดิน ดังนั้นจึงต้องเลือกปุ๋ยให้เหมาะสมกับชนิดและพันธุ์ไม้ หรือเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนก็ได้ เพื่อลดสารตกค้างในดินและหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมีต่างๆ

8. รักษาคุณภาพดิน

          ดินเป็นแหล่งอาหารหลักของพืช ดังนั้นควรรักษาคุณภาพของดินไว้ตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการปูกระเบื้องถ้าเป็นไปได้ด้วยการพรวนดิน รดน้ำ และกำจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง เพราะกระเบื้องในสวนไม่เพียงแต่รบกวนการเจริญเติบโตของต้นไม้เท่านั้น ยังทำลายดินและคุณภาพในดิน