ปัจจุบันโรงพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือหลายแห่งกำลังสนับสนุนกรณีการรักษา Covid ระลอกใหม่ เกือบทั้งหมด ยกเว้น รพ.สิริเวช ลำพูน ซึ่งสนับสนุนผู้ป่วยที่มีสิทธิได้รับประกันสังคม เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์การรักษาให้เป็นการรักษาที่เหมาะสม ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม

เนื่องจากโรงพยาบาลในเครือทั้งหมดเร่งเตรียมระดมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลืองและสีแดง เพื่อดูแลภาครัฐ โรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิได้เปิดวอร์ดสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีแรงกดดันด้านลบสูงถึง 61 เตียง ซึ่งเพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วยดังกล่าว โดยเฉพาะในพื้นที่สมุทรปราการและกรุงเทพฯ ตะวันออก รวมทั้งผู้ป่วยกลุ่ม “คลินิกใกล้บ้านใกล้ใจ” ผู้รับบัตรทอง 18 สาขาหลักในกรุงเทพฯ

และยังร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อสนับสนุนผู้ป่วย COVID-19 ในรูปแบบของ “การหาของขวัญ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เสมอเพื่อติดตามผู้ป่วย COVID-19 สำหรับอาการ . โควิด-19 ตลอดจนระบบส่งต่อกรณีกลุ่มสีแดงและสีเหลืองเพื่อให้เข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีตามมาตรฐานคุณภาพของบริการทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลมีพื้นที่ผู้ป่วยโรคอื่นแยกจากกัน ผู้ป่วย COVID-19 หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจอย่างชัดเจน

Covid ระลอกใหม่ เร่งฉีดวัคซีน

นอกจากนี้ โรงพยาบาลกลุ่ม ยังเปิดให้ฉีดวัคซีนกับ Moderna อย่างต่อเนื่อง ในอดีต การจองได้รับการฉีดอย่างท่วมท้นทั่วประเทศไทย และทยอยได้รับเข็มฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องใน 12 โรงพยาบาลของกลุ่มใน 10 จังหวัดของประเทศ บริการสร้างภูมิคุ้มกันของ Moderna คิดเป็นประมาณ 6-7% ของรายได้โรงพยาบาลทั้งหมด

นายธานีกล่าวว่า กำไรบางส่วนจะมาจากการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กับรัฐบาล ส่งผลให้ไตรมาสแรกของปี 2559 มีกำไรสุทธิ 456.6 ลบ. เพิ่มขึ้น 363.6 % และมีรายได้รวมกว่า 2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 188 4% คือการรักษาที่เหมาะสม กลุ่มโรงพยาบาล ปรับบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการเพื่อเข้าถึงบริการ ราคาลดลงด้วยแพ็คเกจ 5 วัน 7 วัน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้ง่าย และให้มีเขตกักกันแยกโดยมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด แต่บริษัทยังคงมีเป้าหมายรายได้สำหรับปีนี้ที่เติบโตราว 20-25%

พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นโรงพยาบาลที่ยั่งยืนในปี 2566 ด้วยนโยบาย Zero Waste to Landfill โดยการกำจัดของเสียหรือของเสียโดยไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2564 และเดินหน้าแผนปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ) ตามพันธกิจของกลุ่มโรงพยาบาลปริญเพิล เฮลธ์แคร์ ที่มุ่งสร้างคนให้มีจิตวิญญาณแห่งการให้ พร้อมดูแลคนในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน