อุตุนิยมวิทยาเตรียมประกาศเข้าสู่ฤดูฝน เตือนน้ำท่วม เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนหรือภัยแล้งในบางพื้นที่ตั้งแต่มิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ก่อนฝนจะกลับมาในกลางเดือนกรกฎาคม คาดว่าปีนี้ประเทศไทยจะมีพายุ 1-2 ลูก

อุตุ เตือนน้ำท่วม 2022

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีรายงานว่า นพ. ชมพู่ ชมพูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมประชุมกับกรมชลประทาน “สรุปการจัดการน้ำในฤดูแล้ง เตรียมความพร้อมรับหน้าฝน” ปี 2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้สรุปสภาพอากาศและพยากรณ์สำหรับฤดูฝนปี 2565 ในที่ประชุม โดยสรุปว่าสภาพอากาศในเดือนพฤษภาคม 2565 จะทำให้หย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวในทะเลอันดามัน จากนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาอย่างรุนแรงมากขึ้นในพายุดีเปรสชันและพายุไซโคลน และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ภาคตะวันตกของประเทศไทยมากขึ้น ลมที่นำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยมาปกคลุมประเทศได้เปลี่ยนมาเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ อีกทั้งมีร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องน้ำฝนที่พาดผ่านภาคกลางของประเทศ และมีรายงานฝนตกหนัก (ตลอด 24 ชั่วโมง มากกว่า 35.1 มม.) ติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน

พื้นที่สถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาบนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ แล้ว กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ “ฤดูฝนของประเทศไทย” ในปลายสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะทำให้ ทางภาคตะวันตกของประเทศในภาคเหนือ ภาคกลาง ตะวันออก และใต้ จะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น กลุ่มฝนกระจายไปทั่วอาณาเขตเป็นอย่างดี

ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2022 พายุหมุนเขตร้อนมักจะก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือทางตะวันตกและเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์ไปยังทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ ฝั่งตะวันตก และมรสุมโดยเฉพาะภาคตะวันออก

ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยส่วนใหญ่ ฝนจะลดลงหรือสภาพอากาศมืดครึ้ม ปริมาณและการกระจายของฝนลดลงอย่างมาก และทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่แห้งแล้งนอกเขตชลประทาน

ปริมาณฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนตุลาคม นอกจากการก่อตัวของเซลล์ความกดอากาศต่ำในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้แล้ว ยังมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นตามลำดับ ได้มีโอกาสย้ายทิศตะวันตกมามีอิทธิพลต่อบ้านเรา

ในปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีพายุ 1-2 ลูกเข้าประเทศ โดยพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกพัดผ่านเวียดนาม ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย ประมาณเดือนกรกฎาคม – กลางเดือนตุลาคม

ส่วนพายุหมุนเขตร้อนลูกที่สองจะเคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้เลยปลายคาบสมุทรหยวน และส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยประมาณกลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนธันวาคม ซึ่งส่งผลต่อภูมิอากาศภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นเวลาของฤดูฝนของภาคใต้

กรมชลประทานจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาตามแผน และพร้อมสั่งการให้ชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับหน้าฝนปี ​​2565 ตามแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลขในการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายสำคัญ ให้ข้อมูลการจัดการน้ำที่สอดคล้องกันในแต่ละพื้นที่ รับรองความยั่งยืนของการจัดการตลอดทั้งฤดูกาล